Brændertræf

Kristi himmelfartsdag

Torsdag d. 9. maj 2024

Træffet er fra kl: 11:00 til kl: 21:00


Træffet afholdes på rullebanerne bag

Flyvestation Karup ved Grove Krat

Traditions tro afholder brænderforeningen igen i år brændertræf

i samarbejde med politiet. Vi håber på en hyggelig dag med masser

af fede biler, røg, musik, drikkevarer og grillmad fra Pagoden m.m.

Kom og vær med fra starten af og få hele showet med.

 

Vi har igen i år to baner, en stor og en lille, som man

kan gå hele vejen rundt om. Alle biler er desuden

velkommen på området - indregistreret eller ej.